Schrijven voor het web: de tussenkop

Schrijven voor het web: de tussenkop

De best gelezen beeldschermteksten zijn titel, intro en de tussenkoppen. Wat zijn de verschillende functies van deze belangrijke ankers in de tekst voor een lezer? De rol van de tussenkop wordt veelal onderschat, maar heeft voor je SEO, structuur en begrijpelijkheid van de tekst een belangrijke functie. De tussenkop verdient daarom ruim aandacht.

Titel, intro en tussenkop

Grofweg hebben titel, intro en tussenkop de volgende functies:

  1. Titel: zuigt je het artikel in, doet je besluiten wel of niet te klikken in de lijst met zoekresultaten. Beantwoordt de vraag: is dit interessant voor mij?
  2. Intro: moet aansluiten bij de strekking van de titel en kort en krachtig weergeven waar het stuk over gaat. Daarnaast moet het intro ook prikkelend werken. Hier maken lezers de afweging of het verder lezen of wegklikken wordt. Beantwoordt de vraag: is dit het waard om mijn tijd aan te spenderen / heb ik hier wel zin in?
  3. Tussenkop: na het besluit om verder te lezen kunnen er 2 dingen gebeuren: (1) lezer begint bovenaan en leest door tot het eind. (2) lezer scrollt vluchtig langs de tussenkoppen om nogmaals afweging lezen of wegklikken te maken.

Lezers zijn ongeduldig. Jij ook

Zeker bij langere teksten is een heldere structuur cruciaal.Besteedt daarom ruim aandacht aan de indeling. Verdeel de tekst in korte blokjes door overmatig gebruik van witregels. Op een scherm worden lezers ongeduldig van een ‘muur’ van letters. Schik ze tot alinea’s en plaats daarboven een informatieve, verhelderende en toch prikkelende tussenkop. Om de 10-15 regels een tussenkop is een goede maatstaf.

De belangrijkste functies van de tussenkop

Redenen waarom tussenkoppen een belangrijke functie hebben in publicaties. De tussenkop:

  • heeft een structurerende functie. Ze maken snel de strekking van het artikel duidelijk
  • stimuleert lezers tot verder lezen. Ze voeden de honger naar meer informatie. Zorg daarom voor prikkelende en aantrekkelijke tussenkoppen
  • heeft een samenvattende functie. Het moet voor de lezer mogelijk zijn om een stuk tekst over te slaan – te scannen als het ware – en de draad verderop weer op te pakken. Een goede kop maakt dit mogelijk.

Tot slot 4 handige tips

Enkele aanbevelingen bij het schrijven van tussenkoppen.

  1. Wees consequent in het gebruik. Gebruik consequent enkele woorden, zinnen of vragen.
  2. Informatie en structuur zijn belangrijker dan de prikkelende werking ervan. Anders dan in bijvoorbeeld een tijdschrift, is de houvast die je een lezer geeft met de tussenkop belangrijk voor het verder lezen en de begrijpelijkheid.
  3. Gebruik eerder een zin, dan een enkel woord. Tussenkoppen moeten zo veelzeggend mogelijk zijn, hoe kernachtig ook omschreven, een enkel woord is vaak te vaag.
  4. Doe meer met je tussenkop. Leg iets uit, verklaar iets, doe een belofte of spoor aan tot actie. Bijvoorbeeld: (kort, saai) ‘Tips’ vs (helder, motiverend, prikkelend) ‘Tot slot 4 handige tips’.

Meer weten over schrijven voor beeldschermen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Share this post