White paper “Zorgcontracten, welke keuzes zijn er voor de apotheker?”

White paper “Zorgcontracten, welke keuzes zijn er voor de apotheker?”


Portfolio Description

De Zorgverzekeringswet (2006) zou de zorg beter, goedkoper én voor iedereen toegankelijk maken. Tien jaar na invoering van de wet, lijken de zorgkosten inderdaad minder hard te groeien dan voorheen. De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg raken echter in het gedrang. En dat merkt ook de apotheker, want sinds de invoering van de vrije tarieven en prestatiebekostiging (2012) worden tarieven voor geneesmiddelen niet meer door de NZa vastgesteld, maar door de zorgverzekeraar die een nieuwe rol heeft gekregen. Namelijk die van zorginkoper waar het zorgconsumenten met een naturapolis betreft.

Om de keuzes voor apotheker inzichtelijker te maken, schreef Content Bridges in opdracht van Tringl de white paper “Zorgcontracten, welke keuzes zijn er voor de apotheker?”

More Information
Portfolio Details
  • Client:

    Tringl