Nieuwsbrief ‘Kritische Noot’

Nieuwsbrief ‘Kritische Noot’


Project Description

Reeks persoonlijke columns voor ondernemers over diverse onderwerpen. Geschreven namens de algemeen directeur van Dekatel Telecom.

More Information
Voorbeeld

Ooit serieus over bedrijfsrisico’s nagedacht?

Ondernemers, en zeker de wat kleinere, zijn te weinig bezig met het overdenken van mogelijke risico’s die hun onderneming bedreigen. Er wordt teveel naar de korte termijn en teveel naar de kosten gekeken. Ondernemers zouden zich meer bewust moeten zijn van de impact die bepaalde keuzes of scenario’s hebben en zich meer moeten toeleggen op het voorkomen van negatieve gevolgen. Verder vooruit kijken en meer denken in waarde en minder in  kosten, leidt tot het maken van betere keuzes met minder desastreuze gevolgen.

Heeft u weleens nagedacht hoe u verder gaat met uw onderneming als morgen het hele bedrijfspand afbrandt, de computers in de serverruimte crashen of driekwart van uw personeel door een voedselvergiftiging na een bedrijfsfeestje een week lang thuis moet blijven? De consequenties van bovenstaande ernstige en extreme scenario’s wilt u niet in werkelijkheid meemaken, maar de kans bestaat wel degelijk dat het zich ooit een keer voordoet.

Impact IT onderschat

Er zijn echter ook situaties denkbaar, waarbij de impact van het risico klein lijkt, maar in werkelijkheid grote gevolgen heeft. Met name op het gebied van IT maken ondernemers soms verkeerde keuzes. Vaak omdat ze niet beseffen dat de afhankelijk van IT steeds groter is geworden.

Klantenbestand door brand verloren

Neem het voorbeeld van een grote brand op een meubelboulevard in Enschede enkele jaren geleden. Een van de gedupeerde ondernemers, op wiens winkel de brand was overgeslagen, bleek nergens een backup te bewaren van orders. Gevolg was dat er in het tijdelijke nieuwe onderkomen bestelde meubels binnenkwamen voor klanten, maar dat niet te achterhalen was voor wie deze bestemd waren. Uiteindelijk werd er in de krant een oproep geplaatst, waarin klanten gevraagd werd zich te melden als ze een meubel hadden besteld. Door elke avond een backup te draaien, desnoods in Dropbox of Google Drive, was dit probleem al ondervangen.

Grote gevolgen op omzet

Waar ik veel ondernemers de mist in zie gaan, is bij het inschatten van de gevolgen op de omzet. Ga eens na welke factoren een belangrijke rol spelen bij het realiseren van uw omzet.

Als gevolg van een overname kregen we bij Dekatel te maken met een aantal klanten met particuliere KPN ADSL-lijnen. De service van de KPN op deze lijnen was vijf dagen. Dus lag zo’n  lijn eruit, dan kwam er binnen vijf dagen een monteur op bezoek. Die service vonden wij onze klanten niet waardig, dus zijn we zakelijke ADSL-lijnen gaan aanbieden met een servicecontract waarbij binnen vier uur een monteur voor je aan de slag ging. De maandelijkse kosten werden wel verhoogd, met maar liefst vier euro. Toch was er een klant, een tankstationhouder die al zijn pinbetalingen liet lopen via deze particuliere ADSL-lijn. Bij een storing konden zijn klanten dus vijf dagen niet pinnen. Zo’n 80 tot 90% van de betalingen bij een tankstation zijn met de pin. Toch wilde hij die vier euro per maand niet betalen om dat risico af te vangen.

Personeel ontslaan: netjes of goedkoop?

Het managen van risico’s heeft niet alleen betrekken op geld. Het heeft ook te maken met mensen. Bijvoorbeeld bij het ontslaan van personeel. Werkgevers nemen ook hier vaak de kortste, soms snelste maar in elk geval de goedkoopste route. Er wordt nauwelijks stilgestaan bij de negatieve impact op het overige personeel wanneer iemand op een ordinaire manier op straat wordt gezet. Het beeld wat zo bij de werknemers ontstaat over de werkgever heeft in meer of mindere mate invloed op het functioneren van de organisatie als geheel. De goedkope route kan dan wel eens averechts gaan werken op het beperken van de kosten.

Dat er werkgevers zijn die lak hebben aan goed fatsoen en aan de mening van werknemers blijkt wel uit het feit dat de overheid bij wet moet afdwingen dat tijdelijke dienstverbanden minimaal een maand voor het einde contract moeten worden opgezegd. Er waren legio werkgevers die rustig op de allerlaatste dag iemand vertelden dat het einde oefening was. In mijn ogen is dat zeer laakbaar gedrag dat overige medewerkers zeker bijblijft en hun mening vormt.

Tip voor maken scenario-analyse

Om risico’s te managen doet elke ondernemer, klein of groot, er verstandig aan om eens in de zoveel tijd een moment te nemen om potentiële gevaren voor het voortbestaan van de onderneming in kaart te brengen. Bedenk een situatie en maak een overzicht met de consequenties voor uw bedrijf. Is het fictieve probleem moeilijk op te lossen of tegen te gaan, breng dan in kaart welke maatregelen u kunt nemen om het risico of de impact te verkleinen. U zult tot ongetwijfeld tot verrassende conclusies komen.
Portfolio Details
  • Client:

    Dekatel Telecom