Content strategie en content marketing: wat is het verschil?

Content strategie en content marketing: wat is het verschil?

Dus content marketing is het nieuwe digitale gouden ei. Een blik op Google Trends leert dat de vraag naar ‘content marketing’ voorlopig alleen nog maar toeneemt. Opvallend is wel dat er online niet ook meer gezocht wordt op ‘content strategie’. Dat is op z’n zachtst gezegd vreemd, want de twee disciplines zijn nauw met elkaar verwant.

Het zal toch niet zo zijn dat de termen ‘marketing’ en ‘strategie’ per ongeluk door elkaar worden gehaald? Getuige een gehypet boek vol lukraak gekozen internettools dat zwaarwichtig ‘content strategie’ in de titel voert, ben ik er bang voor.

Of zal het zo zijn dat elke organisatie die zich aan de content marketing waagt al een solide strategie heeft staan? U weet wel, dat met organisatiebloed geschreven epistel dat u elke dag focus geeft en u er telkens weer aan herinnert waarom u daar doet wat u doet.

Resultaat content strategie

Voordat de volgende lichting ‘contentgoeroes’ hun zakken vullen met uw geld in ruil voor een cursus ‘Facebook Fanpage vullen’, lijkt het me zinnig om enige duiding te geven. Wat heeft u nu aan content marketing en wat aan content strategie? Aanvullingen en commentaren zijn van harte welkom in de commentaarsectie onderaan.

Het resultaat van content strategie is een framewerk, dat van content marketing een techniek.

In het kort komt het onderscheid neer op het volgende: het resultaat van content strategie is een framewerk, dat van content marketing een techniek.

Verbinding, focus en tools

Ik zie content marketing als een paraplubegrip voor 5 disciplines: redactioneel, marketingcommunicatie, pr, seo en social media. Content marketing is de verbindende factor tussen deze disciplines. Een goed beschreven en onderbouwde content strategie helpt deze verschillende teams focussen op de lange termijn doelen.

Content strategie beschrijft het waarom en hoe. Waarom en voor wie willen we deze content en hoe gaan we daarmee om.
Content marketing gaat over wat geleverd wordt. Welke tools, technieken, kanalen en content types gaan we waarvoor gebruiken.

Marketing mindset verandert

Een content strategie geeft bovenal een mindset, cultuur en aanpak mee om de informatiebehoeften van je relaties te vervullen op alle plekken waar ze het nodig hebben, in elke fase van jullie relatie. Deze mindset moet het diepgewortelde geloof in elke organisatie wegnemen dat marketing producten en diensten zou moeten aanprijzen. Marketing moet zijn: op je eigen unieke manier relaties (iets) verder helpen.

Verzoek aan ons allen: laat ‘content marketing’ alsjeblieft niet het volgende trucje worden om het online deel van onze planeet verder vol te plempen met digitale diarree. We er namelijk allemaal een klein beetje ziek van.

Share this post